Resident Evil เตรียมเปิดเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลไว้ทั้งหมดในปีหน้า

Resident Evilเตรียมเปิดเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลทุกสื่อไว …